czyli wprowadzenie do medytacji ignacjańskiej - medytacji według metody świetego Ignacego z Loyoli założyciela jezuitów
Blog > Komentarze do wpisu

Jerozolima - Miasto Pokoju Łk 19,41-44

Czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/11-22.php3

22 Listopada 2007

czytania na dziś: 1 Mch 2,15-29; Ps 50 1-2.5-6.14-15; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44

Łk 19,41-44

Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: "O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia".

Stałe elementy medytacji, czyli schemat medytacji znajduje się tutaj, poniżej znajdziemy propozycję punktów.

Obraz: Ustalenie miejsca, jakby się je widziało (ĆD 47) Wyobraź sobie scenę bitwy. Ta bitwa to oblężenie Jerozolimy, o którym mówi Jezus: ” otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd

Prośba o owoc medytacji: Prosić o to czego chcę i pragnę (ĆD 48) Prosić o to, bym nie przegapił czasu nawiedzenia.

1. Smutek Jezusa

Fragment z dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam Jezusa, który jest w pełni Bogiem, a jednocześnie w pełni człowiekiem. Kiedy Chrystus zbliżył się do miasta królów, odsłonił się Jemu i Jego towarzyszom, widok Jerozolimy. Wtedy, idący z Jezusem uczniowie usłyszeli od swego Mistrza słowa pełne smutku, niepokoju, goryczy i żalu. Łzy Chrystusa, możemy domyślać się, są wyrazem owego smutku i żalu, że to zacne miasto nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Płacz jest czymś tak bardzo charakterystycznym dla człowieka. Mistrz w tym momencie zapewne przeżywa ogromny ból. Sprawcami tego bólu są nie tyle rzymscy okupanci, którzy za kilkadziesiąt lat będą oblegać i pustoszyć Jerozolimę. Zbawiciel dostrzega raczej innych „okupantów”. Ci okupują ludzkie umysły. To są ci, którzy zasłonili samą tylko tradycją obraz prawdziwego, żywego Boga. To właśnie oni powstrzymują ludzi przed uwierzeniem, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Mesjaszem. Od tych okupantów pragnie nas wybawić. Co okupuje mój umysł i oddziela mnie od Pana?


2. Jerozolima

Nazwa Jerozolima oznacza Miasto Pokoju. Istnieje pokój, który jest brakiem wojny. Istnieje także Pokój Boży, który jest skutkiem pojednania z Bogiem. I oto do miasta, w którym znajdowała się świątynia – miejsce troski o przymierze Izraela z Panem, zbliża się Boży Mesjasz, zwiastujący pokój. Idzie, by odnowić przymierze Ludu Wybranego z Bogiem. Niestety Jego przeciwnicy robią wszystko by zdyskredytować Jezusa zaliczając Go do grona wielu mesjaszów pojawiających się w Jerozolimie co roku. Miejsce tak mocno związane z oddawaniem czci Bogu, gdzie była świątynia, gdzie niegdyś mieściła się Arka Przymierza, symbol trwania Ludu Wybranego przy swoim Wyzwolicielu staje się miejscem-symbolem odrzucenia Boga.

Jakie miejsca, zdarzenia są dla ciebie symbolami zawarcia przymierza z Jezusem? Jakie miejsca, zdarzenia są symbolami zerwania tego przymierza?


3. Nawiedzenie

O jakim czasie nawiedzenia dla Jerozolimy mówi Chrystus? Czy odnosi się ono do sądu lub wyzwolenia? Raczej nie, lecz do misji Jezusa. On – Mesjasz – przybywa do Miasta Pokoju z Dobrą Nowiną o proponowanym pokoju z Bogiem przez wiarę w Niego. Niestety znajdujący się w mieście Nauczyciele Narodu, osoby, wydawałoby się, kompetentne, otwarte na działanie łaski, nie potrafią rozstrzygnąć, czy Jezus jest Mesjaszem. Za kilka dni od tego momentu Jezus objawi Bożą miłość, umierając za wszystkich ludzi. Za kilkadziesiąt lat kamienna świątynia, będąca znakiem obecności Boga na ziemi, przestanie istnieć. Ludzie z wielu narodów nie będą wprowadzani w błąd co do miejsca, w którym jest Boże królestwo. Uczniowie już wiedzą, ono jest w nich.

„nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”(J 4, 21-24). Oznacza to, że Pana możemy czcić w każdym kościele i innym miejscu Jemu na chwałę poświęconym.

Rozmowa końcowa: Rozmawiaj z Jezusem o tym co szczególnie poruszyło cię w trakcie tej medytacji.

Odmów Psalm 79 prosząc Boga o pokój w świętym mieście.

_____________________

Damian Żak SJ

środa, 21 listopada 2007, puncta

Polecane wpisy

  • Ostatnia Wieczerza J 13, 1-15

    Wielki Czwartek 9 KWIETNIA 2009 Dzisiejsze czytania: msza krzyżma: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89,21-22.25.27; Ap 1,4-8; Iz 61,1; Łk 4,16-21; msza Wieczerzy Pańskiej

  • Z Jezusem będziemy żyć J 8,51-59

    Czwartek 2 KWIETNIA 2009 Dzisiejsze czytania: Rdz 17,3-9; Ps 105,4-9; Ps 95,8; J 8,51-59   *********************   PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI: Stałe

  • Świadectwo Prawdy J 5, 31-47

    Czwartek 26 MARCA 2009 Dzisiejsze czytania: Wj 32,7-14; Ps 106,19-23; Ez 18,31; J 5,31-47   PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI: Stałe elementy medytacji (kontem

Komentarze
Gość: myślę o Jerozolimie, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/12/20 23:34:37
Bardzo ciekawa propozycja medytacji. Ja tak o Jerozolimie ciągle rozmyślam, wyobrażam ją sobie w różnych okresach historycznych. A może z tych rozmyślań wyniknąć też jakaś korzyść duchowa.
WawaMAGIS Stronę monitoruje stat24