czyli wprowadzenie do medytacji ignacjańskiej - medytacji według metody świetego Ignacego z Loyoli założyciela jezuitów
Blog > Komentarze do wpisu

Spotkanie (J 21, 1-14)

Piątek Wielkanocny

28 marca 2008

 

Dzisiejsze czytania: Dz 4,1-12; Ps 118,1.4.22-25; Ps 118,24; J 21,1-14

 

PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI:

Stałe elementy medytacji (kontemplacji) ignacjańskiej znajdują się tutaj: http://puncta.blox.pl/2007/01/Medytacja-II.html

 

Obraz: spróbuj wyobrazić sobie scenę opisaną w Ewangelii. Możesz poświęcić więcej czasu na to, by wejść w sytuację uczniów. To spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, ale też codzienna sytuacja połowu. Przyjrzyj się ich uczuciom, reakcjom na to, co się dzieje (nieudany połów, widok Jezusa, łamanie chleba)...

Prośba: o oczy otwarte na Bożą obecność w moim życiu

 

1. Powtórka

Ciekawy jest sposób przychodzenia Jezusa. On odwołuje się do doświadczeń, które uczniowie już mieli wcześniej. Choć jest to nowa sytuacja, pewne elementy się powtarzają (np. nieudany, a potem obfity połów - por. Łk 5, 4-11, gest łamania chleba). Są to znaki towarzyszące obecności Jezusa, także po Zmartwychwstaniu.

A jakie doświadczenia są dla mnie znakiem obecności Jezusa. W jakich momentach, sytuacjach najbardziej doświadczam Pana Boga. Jakimi drogami Pan Bóg przychodzi do mnie?

Gest łamania chleba przywołuje Eucharystię. Tak jak w życiu uczniów jest to także dla nas moment szczególny objawiania się Pana Boga, hojnego udzielania się nam, kiedy daje siebie za pokarm.

2. Piotr

Jedna myśl odnośnie do Piotra. Był on wybrany spośród Apostołów. To jemu Pan powierzył troskę nad swą Owczarnią. I ten sam Piotr potrzebował kogoś, kto wskaże mu, że "to jest Pan!".

W naszej wierze potrzeba pokory, żeby nie wynosić się nad innych z powodu naszej pozycji, bycia w jakiejś szczególnej grupie itp. Drogą do odnalezienia Boga jest też drugi człowiek. On też nam objawia Boga.

To też pokazuje, że nasze czyny, słowa mogą mieć istotne znaczenie dla innych. My też możemy być dla innych pomocą na drodze odkrywania Boga.

Czy jestem tego świadom?

3. Boża obecność

Ewangelia podaje, że to było trzecie spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym. To pokazuje, że obecność Jezusa wśród nich nie była permanentna. Ich życie toczyło się swoim torem, a było naznaczone przez te szczególne momenty Bożego nawiedzenia. Także nasza codzienność po zmartwychwstaniu Jezusa w naszym życiu nie musi odbiegać od "normalności" sprzed zmartwychwstania. To, co robi różnicę, to czasem nasze nastawienie, nasze otwarte oczy i serce zdolne dostrzec nowość wśród szarości. I o tę łaskę prośmy na modlitwie.

Rozmowa końcowa z Jezusem o owocach tej medytacji w naszym sercu.

Modlitwa końcowa: Ojcze nasz.

 

Mateusz Ignacik SJ

czwartek, 27 marca 2008, puncta

Polecane wpisy

  • Nawrócenie i posłuszeństwo (Dz 9, 1-20)

    Piątek 1 maja 2009 Dzisiejsze czytania: Dz 9,1-20; Ps 117,1-2; J 6,54; J 6,52-59 ********************* PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI: Stałe elementy medytacji

  • Złość i bezbożność (Mdr 2,1a.12-22)

    27 marca 2009 Piątek Dzisiejsze czytania: Mdr 2,1a.12-22; Ps 34,17-23; J 6,63b.68b; J 7,1-2.10.25-30 ********************* PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI: Stał

  • Miłość i przebaczenie (Oz 14,2-10)

    20 marca 2009 Piątek Dzisiejsze czytania: Oz 14, 2-10; Ps 81, 6c-11ab.14.17; Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34 ********************* PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI: Stałe

WawaMAGIS Stronę monitoruje stat24