czyli wprowadzenie do medytacji ignacjańskiej - medytacji według metody świetego Ignacego z Loyoli założyciela jezuitów

Ekipa SJ

środa, 07 lutego 2007
Krzysztof Augustyniak SJ
krzysiek a
Krzysiek urodził się dwadzieścia pięć lat temu w Łodzi. Będąc w szkole średniej nawiązał pierwszy kontakt z jezuitami poprzez łódzki Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym ’IHS’. Kiedy w jego życiu nadszedł moment pierwszych nieco bardziej dalekosiężnych decyzji, nie bez przeszkód, postanowił zacieśnić więź z Towarzystwem Jezusowym i wstąpił w jego szeregi. Odbył dwuletni nowicjat w Gdyni po czym rozpoczął trzyletnie studia filozoficzne w Krakowie. W tym czasie angażował się także w duszpasterstwo akademickie. Obecnie mieszka i pracuje w Danii odbywając swoją praktykę (magisterka) w jezuickiej szkole i kolegium ’Niels Steensens’ w Kopenhadze i ucząc się języka duńskiego. Z zamiłowania… jezuita. : ) W wolnej chwili uprawia sport (wspinaczka, biegi długodystansowe - Dania daje więcej możliwości niestety tylko do tego drugiego…) lub fotografuje.
 
***************************

Mateusz Ignacik SJ

 

Mateusz

Urodził się 7 września 1983 r. Pochodzi ze Słupska. Tam rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 15. Później uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, gdzie w czerwcu 2002 r. złożył egzamin dojrzałości. Gdy zaczynał służbę przy ołtarzu jako ministrant, myślał o tym, żeby zostać księdzem. Z czasem jednak myśli te odeszły na dalszy plan. W szkole średniej na jego drodze Pan Bóg postawił jezuitów. Uczestniczył w rekolekcjach Szkoły Kontaktu z Bogiem. Po czym wstąpił do nowicjatu w Gdyni, gdzie Magistrem był ojciec Mądrzyk. Po dwóch latach przyjechał do Krakowa i zrobił 3-letnie studia filozoficzne. Obecnie jest w Rzymie i odbywa magisterkę w polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Razem z chłopakami z rocznika prowadzi tego bloga: http://addispersionem.blogspot.com/


 

*************************************

Jarosław Studziński SJ
jarek sj
 
Urodził się w Nowym Saczu w 1982 roku, mieszkał w Biczycach Dolnych tam też skończył podstawówkę. Jako liceum wybrał Ekonoma w Nowym Sączu-nie spodziewając się, że tak mu się to spodoba, a może to liczne grono niewiast obok. Tam też spotkał w końcu osobiście pierwszego jezuitę, który chcąc nie chcąc został jego katechetą. Pamiętając swoje pragnienia zostania księdzem, gdy jako ministrant stał przy ołtarzu ruszył do oo. jezuitów. I tutaj trochę Jezus mu pomógł, bo jak ktoś może przejść sito egzaminacyje wiedząc o jezuitach tylko to, że mają 2 parafie w Nowym Sączu? :)
Potem była Stara Wieś i nowicjat pod wodzą (właściwie wodzami) o. Krzysztofa Dyrka SJ a potem o. Mieczysława Kożucha SJ. W między czasie pełnił funkcję prefekta ministrantów przy naszej parafii.
Następnie 3 lata studiów filozoficznych w Krakowie, które bardziej natchnęły go do własnych przemyśleń niż nauki innych. W tym czasie był odpowiedzialny, by różne maszyny jak np. komputery i ksero w miarę działały. Przez dwa lata w zespole z Robertem Gronkiem SJ, a później Czesławem Wasilewskim SJ prowadził katechezy w areszcie na Podgórzu, przygotowując również skazanych do bierzmowania.
Odbył magisterkę w Palermo w CEI, czyli Ignacjańskim Centrum Edukacji. Pełnił funkcję wychowawcy w scuola media (coś jak nasze gimnazjum), zajmował się ministrantami, był asystentem w MEG (Ruch Eucharystyczny Młodych) oraz w Animazione Spiritualne w liceum. Obecnie rozpoczął teologię w Warszawie na Bobolanum, w ekipie prowadzi MAGIS Warszawa. http://WawaMAGIS.jezuici.pl/

********************************
Jakub Szelka SJ
kuba szelka

Kuba urodził się 28 grudnia 1983 w Gdańsku. Tam też chodził do szkoły. Od szóstego (bodajże) roku życia należał do jezuickiej parafii w Gdańsku – Wrzeszczu. Dlatego też nie trzeba tutaj wspominać o pierwszym kontakcie z jezuitami. W szkole licealnej głębiej uczestniczył w życiu parafialnym poprzez oazę. Myśl o życiu zakonnym pojawiła się po raz pierwszy w liceum. Z różnym natężeniem myśl ta później do niego powracała. Po liceum chciał rozpocząć studia z filologii rosyjskiej na UG. Rosja jakoś od dawna go interesuje. Niestety, albo i na szczęście dostał się wtedy do policealnego studium obsługi ruchu turystycznego. Przetrwał tam tylko rok. Rok, który miał być czasem na potwierdzenie swojego powołania i na odnalezienie odpowiedniego zakonu. Po rekolekcjach powołaniowych, prowadzonych przez o. Waldemara Borzyszkowskiego SJ, klamka zapadła i od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Jezusowego. Potem 3lata filozofii na WSF-P „Ignatianum” w Krakowie, gdzie był również duszpasterzem ministrantów. Obecnie w Łodzi robi wiele dobrego :)

******************

Damian Żak SJ

 

damian

Urodził się w Puławach na Lubelszczyźnie w niecały rok po wyborze Karola Wojtyły na papieża, a dokładnie w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski.Większą część życia spędził w Kraśniku Fabrycznym, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO im. M. Reja. Po maturze marzyła się Damianowi kariera wojskowa – odbył roczną służbę zasadniczą w Polskim Wojsku. Ostatecznie jednak żołnierzem nie został aczkolwiek pragnienie służby w nim pozostało. W 2001 roku kierowany tymi pragnieniami, by jako MILES CHRISTI służyć Bogu, zetknął się w Lublinie z jezuitami. Pociągnęły go hasła nawołujące do walki w obronie wiary i postanowił odpowiedzieć na wołanie Króla Niebieskiego, Jezusa Chrystusa i w konsekwencji zaciągnąć się pod Sztandar Krzyża. Nowicjat odbył w Gdyni, pod o. Mądrzykiem. W nowicjacie był, miedzy innymi bibliotekarzem, pomocnikiem Prefekta Ministrantów oraz tak zwanym Aniołem, czyli nowicjuszem, którego zadaniem jest pomoc o. Magistrowi przy wprowadzeniu nowego rocznika w życie zakonne. Na filozofii też przez krótki czas był bibliotekarzem, a potem subbidelem, czyli scholastykiem, który pomaga przełożonym w sprawach administracyjnych. W czasie studiów filozoficznych w Krakowie, Damian był również zaangażowany w Duszpasterstwo Niemieckojęzyczne, działające przy kościele p. w. św. Barbary. Etap formacji zwany magisterką odbywał w Gdyni. Miał praktyki katechetyczne w Liceum i Gimnazjum Jezuitów a także pomagał przy Duszpasterstwie Akademickim „Ster”, działającym na Wzgórzu św. Stanisława Kostki. Obecnie rozpoczął teologię w Warszawie na Bobolanum. działa także w DA Dąb i grupie Kontakt.

**********************

Ekipa Szkoły Kontaktu z Bogiem

Szkoła Kontaktu z Bogiem to trzy i pół dnia intensywnej nauki modlitwy oparte na duchowości św. Ignacego. Przeznaczona jest dla młodzieży w wieku od 16 do 23 lat, która pragnie, aby jej wiara nie była tylko tradycją.


Opuszcza się wówczas miejsce zamieszkania, aby w klimacie milczenia i przebywania z Bogiem pogłębić swoje życie duchowe. Uczestnicy Szkoły uczą się przede wszystkim medytacji, która jezuici praktykują już od prawie pięciuset lat. Oprócz tego młodzi nabierają świeżego spojrzenia na Pismo święte i sens swojego życia.


Często ludzie pytają, jak mniej więcej wygląda plan dnia na Szkole Kontaktu z Bogiem. Otóż codziennie robione są cztery medytacje. Każda z nich jest poprzedzona krótkim wprowadzeniem. Codziennie jest msza św., indywidualny spacer, trzy posiłki, czas na lekturę Pisma świętego oraz piętnastominutowa rozmowa z osobą zakonną, która towarzyszy w nauce modlitwy.


Osoba, która przyjeżdża na szkołę powinna zabrać, oprócz osobistych rzeczy: PISMO ŚW. (Starego i Nowego Testamentu), zeszyt, coś do pisania, BUDZIK (nie pozwalamy używać komórek jako budzików) i śpiwór.

więcej na skb logo

SKB w Polsce tworzą dwie ekipy:

 

  • Północna:

slawek  romek sj                         

* o. Sławomir Patalan SJ  * Roman Groszewski SJ * Paweł Kowalski SJ *

 

  • Południowa:

                                                          maslowski sj

* Andrzej Migacz SJ* Waldemar Los SJ  * Sebastian Masłowski SJ *

*****************

 

Ich puncta też tu znajdziecie:


Michał Masłowski SJ
michal m

Pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, tam dorastał i tam też skończył szkołę na poziomie średnim. Kończąc liceum po raz pierwszy pojawiła się myśl o kapłaństwie, ale była na tyle nowa i oszałamiająca, że nie wiedział, co z nią zrobić. Rozpoczął więc studia zaoczne w Poznaniu na kierunku językoznawstwo, jednocześnie przyglądając się sobie i starając się określić pragnienia jakie ma w sercu. Choć odwiedzał dominikanów jednak coraz mocniej ciągnęło go w kierunku jezuitów. Zaowocowało to rekolekcjami ignacjańskimi w Kaliszu na IV roku studiów oraz wizytą w nowicjacie jezuickim. Ważnym momentem w jego życiu było Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które przeszedł w Łodzi. Kończąc studia nadarzyła się okazja wyjazdu do Hiszpanii, gdzie jak się okazało mieszkał w pobliżu miejsca narodzenia św. Ignacego, w Loyoli. Pół roku tam spędzone pozwoliło mu utwierdzić się w pragnieniu wstąpienia, a miało to miejsce już 6 lat temu. Od tego czasu jego życie zakonne wygląda następująco: 2 lata spędzone w nowicjacie w Gdyni, 2 lata studiów filozoficznych w Krakowie i powrót do Gdyni na 2 lata, gdzie pracował w Szkole Kontaktu z Bogiem i Duszpasterstwie Powołaniowym. Obecnie na 2gim roku teologii w Warszawie.

michal k

Michał Karnawalski SJ

 Po magisterce w SKB, obecnie w ... na teologii :)

WawaMAGIS Stronę monitoruje stat24