czyli wprowadzenie do medytacji ignacjańskiej - medytacji według metody świetego Ignacego z Loyoli założyciela jezuitów

Środa

wtorek, 24 marca 2009

Środa

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 MARCA 2009

Dzisiejsze czytania: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38

PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI:

Stałe elementy medytacji (kontemplacji) ignacjańskiej znajdują się tutaj: http://puncta.blox.pl/2007/01/Medytacja-II.html

Prośba o właściwą intencję: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (CD 46).

Obraz: Ustalenie miejsca, jakby się je widziało (CD 47). Widzieć Maryję rozmawiającą z Archaniołem Gabrielem. Albo przypomnieć sobie sytuację, gdy zaproponowano mi udział w przedsięwzięciu czy propozycję zaangażowania się w coś , co związane było z pewnym wyróżnieniem, ale jednocześnie z odpowiedzialnością. 

Prośba o owoc medytacji: Prosić Boga, Pana naszego o to, czego chcę i pragnę (CD 47).

O ufność Bogu na wzór Maryi.

 

1. Czas i miejsce.

Św. Łukasz dokładnie opisuje czas i miejsce zwiastowania. Znaczy to, ze niezbadany, tajemniczy i odwieczny plan Boga, dotyczący zbawienia całej ludzkości, objawia się i realizuje w przestrzeni ściśle określonej. To jest ten czas, ten moment, to miejsce, które wybrał Pan. Synchronizacja tego wszystkiego to KAIROS. Maryja nie jest pierwszą lepszą Izraelitką, na którą padł wybór Stwórcy. To właśnie niewiasta z Nazaretu, z rodu Dawida, nie jest bezimienna, lecz znana i uznana przez Boga za zdolną do przyjęcia tego daru. Nas także Bóg doskonale zna, jak mówią słowa Psalmu 139 „Przenikasz i znasz mnie, Panie … nie tajna Ci moja istota”. I przed nami Pan stawia czasem wyzwania, które w pierwszym odczuciu wydają nam się trudne i skomplikowane. Od razu patrzymy na nasze siły, a zapominamy o wsparciu łaski Stwórcy. Nie bierzemy pod uwagę możliwości, że fakt, iż akurat ja mam podjąć się danego zadania, to wybór Jezusa, to On mnie do tego wybrał. I On też mówi: „Wystarczy ci mojej łaski…”

Do czego wzywa mnie Pan? Jakie wyzwania stawia przede mną na najbliższy czas?

 

2. Zaufanie.

 

Kiedy Bóg wkracza w nasze życie, czyni nowy porządek w naszej hierarchii wartości. Zmiana celów i priorytetów może budzić lekkie zamieszanie w naszym wnętrzu. Tego też doświadczyła Maryja. W jednej chwili zbudowany został nowy świat wartości, pełniejszy i bardziej prawdziwy, bo uczyniony ręką samego Pana Boga i na Nim położony, jak na fundamencie. Jeśli przyjmujemy na siebie odpowiedzialność wzięcia udziału w misji powierzonej nam przez Pana, otrzymamy też od Niego podpowiedź, jak to zadanie najlepiej wyko-nać. Mamy też, jak Maryja zapewnienie o Jego łasce i opiece: „moc Najwyższego cię ochroni…”

Serce człowieka, nawet tak czyste, jak serce Niepokalanej Maryi jest niezdolne samo z siebie do przyjęcia Boga. Ono drży przed ogromem doskonałości Stwórcy. Nie dziwmy się, gdy nasze serca drżą przed Panem. Albowiem Boże działanie przewyższa i przerasta człowieka, a przyjęcie Boga jest łaską. Mocą tej łaski Pan uspokaja serce człowieka. Jaka jest moja postawa wobec Boga? Co uległo zmianie w moim patrzeniu w czasie tych dni modlitwy?

 

3. Oto ja służebnica Pańska.

 

Przez swoją pełną zaufania i otwartości postawę, Maryja jest dla nas wzorem wiary. Pozwoliła, by Stwórca wszedł w jej plany tak, jak niegdyś wszedł w plany Abrahama. A z drugiej strony jej rozmowa z Archaniołem jest jakby powtórzeniem rozmowy między Ewą a Bogiem w Ogrodzie Eden. Maryja stała się nową Ewą, która nie poddaje się nieufności wobec Pana i pozostaje Mu posłuszna. Dzięki temu ma czynny udział we współpracy z Bogiem przy dziele zbawienia całej ludzkości. Czy widzę takie miejsca, takie sytuacje, w których Bóg zaprasza mnie do współpracy z Nim?

 

Rozmowa końcowa: Rozmawiać z Jezusem o tym, czego On oczekuje ode mnie.

Odmów Ojcze nasz…

_____________________

Damian Żak SJ

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 29
WawaMAGIS Stronę monitoruje stat24