czyli wprowadzenie do medytacji ignacjańskiej - medytacji według metody świetego Ignacego z Loyoli założyciela jezuitów

Czwartek

czwartek, 14 maja 2009

CZWARTEK

14 MAJA

święto MACIEJA APOSTOŁA

dzisiejsze czytania: Dz 1, 15-17.20-26; Ps 113; J 15, 9-17

PUNCTA (punkta) do MEDYTACJI:

Stałe elementy medytacji (kontemplacji) ignacjańskiej znajdują się tutaj:

http://puncta.blox.pl/2007/01/Medytacja-II.html

Obraz: Przypomnij sobie, czy była w Twoim życiu taka sytuacja, w której miałeś jakiś plan, chciałeś odpocząć, zaserwować sobie odrobinę rozrywki, a ktoś Ci bliski – przyjaciel, przyjaciółka – poprosił Cię o pomoc. A Ty zrezygnowałeś ze swojego dobra, aby pomóc, oddałeś czas, cząstkę Twojego życia za przyjaciela.

Prośba: Abym trwał w miłości Jezusa.

1      1.  Wytrwajcie w miłości mojej!


Jezus i Apostołowie są zgromadzeni w Wieczerniku. Ma miejsce Ostatnia Wieczerza, na której Jezus wzywa uczniów do trwania w Jego miłości. Stara się przygotować Apostołów na trudne doświadczenia, a zachęta do mocnej miłości jest jednocześnie zachętą do tego, aby nie zwątpili, aby nie stracili wiary, gdy nastąpią wydarzenia, których nie będą mogli zrozumieć. Jezus w tym fragmencie przywołuje  dwa wzory miłości. Pierwszy to miłość Ojca do Syna, Jezusa. Bóg-Ojciec wprowadza Jezusa bezpiecznie na świat, chroni przed niebezpieczeństwami, ocala, wysłuchuje Jego modlitw, daje Mu moc do czynienia znaków i cudów oraz leczenia wszelkich chorób.  Drugi wzór to miłość Jezusa do uczniów, do ludzi niewierzących i Jego przeciwników. Każdy z uczniów wie, jak bardzo został umiłowany od pierwszego spotkania z Nim. Św. Łukasz podaje, że Jezus zapytał Apostołów: „Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: «Niczego» (Łk 22, 35).  Jezus troszczył się o nich, był cierpliwy, kiedy ich nauczał delikatnie wskazywał na wady i sposoby ich pokonywania, niejednokrotnie przebaczał i służył im, rozwijał ich umiejętności, zaspokajał ich potrzeby. Jakie są moje relacje z osobami, które nazywam przyjaciółmi? Jaka jest moja definicja miłości, przyjaźni?

 

 2 …aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.  


 Jezus dobrze wie, że uczniów czekają trudne chwile. Jego słowa niosą jednak zapewnienie, że udręki zmienią się w radość. Nie chodzi jednak o zwykłą radość, Jezus mówi o radość z wiary. Ma na myśli taką radość jaką ma kobieta po urodzeniu dziecka albo wędrowiec, który trudził się, żeby zdobyć wysoki szczyt górski. Radość Jezusa pochodzi z miłości i posłuszeństwa Ojcu. Do takiej radości zostają zaproszeni także uczniowie. Radość, o której mówi Jezus jest niezwykłym stanem umysłu i uczuć, stanem, który nie przemija tak szybko jak uczucie zadowolenia po zjedzeniu kostki czekolady czy porcji lodów. Jezus zapewnia Apostołów, że posiadanej przez nich duchowej radości nikt im nie zabierze, że będzie ona wzrastała z każdą wysłuchaną modlitwą, że będzie pełna. Jak rozumiesz radość? Czy dostrzegasz różnicę między radością duchową, a taką zwyczajną, codzienną? Co zazwyczaj sprawia Ci radość? Czy jest w Twoim życiu ktoś lub coś, co sprawia, że nawet w trudnej sytuacji potrafisz odzyskać radość? 

3  … abyście szli i owoc przynosili …

Dzieła Boże, zadania, jakie przed uczniami stawia Jezus mają być przez Apostołów pełnione z miłością.    Miłość będzie im bardzo potrzebna ponieważ będą pracowali i służyli ludziom, którzy nie mają ani pokoju z Bogiem, ani miłości Bożej ani radości Jezusa. Bardzo często będą spotykali się z niezrozumieniem, fałszywymi oskarżeniami i tylko miłość, która rodzi wierność, będzie mobilizować ich do tego, aby nie zwątpić. Jeśli Apostołowie będą służyli z miłością, miłość będzie zmieniać ludzi i zmieniać więzi pomiędzy nimi. Miłość pomiędzy wierzącymi buduje wspólnotę. Miłość męża i żony oraz między nimi a dziećmi utrwala małżeństwo i rodzinę. Tak, jak Jezus swoją życzliwą i pełną serdeczności postawą przekonał do siebie uczniów i ludzi wszędzie tam, gdzie się pojawiał, tak samo uczniowie są zaproszeni do neutralizowania nieufności, niechęci, lęku poprzez miłość rozumianą jako dobroć, życzliwość i serdeczność. Dzięki temu i apostolstwo  będzie owocne, a owoc będzie trwały. Na czym budujesz Twoje relacje? Co daje Ci motywacje do tego, aby ponosić trud codziennej nauki, pracy, wykonywania obowiązków?

Rozmowa końcowa – rozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem. Jezus powiedział do uczniów, że nie nazywa ich sługami, lecz przyjaciółmi, bo oznajmił im wszystko. Bądź przyjacielem Jezusa i opowiedz Mu o wszystkim, co jest w Twoim sercu.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz...

Damian Żak SJ

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 36
WawaMAGIS Stronę monitoruje stat24